· Start → Offisiell brukerveiledning ; Hjelp ;

Offisiell brukerveiledning ProFurgol.com
.: Full versjon :.
- Introduksjon - Kamper - Beskjeder
- VIP - Treningskamper - Opprykk / nedrykk
- Profurgol-kalender - Stadion - PRO-mail
- Klubbinformasjon - Cup - Historikk bøter
- Spillere - Overganger - Mine innstillinger
- Klubbkontor - ProFurgol live - Logg ut
- Økonomi - Hall of Fame - Sesongavslutning
- Trening - Nyheter - Forhandlinger
- Juniorer - ProFurgol Forum - Flytte
- Landslag - Test av kunnskapene dine i ProFurgol.comJuniorer

9.- Juniorer: Alle klubber kan ha 5 juniorspillere, og disse 5 spillerne kan trenes i alle mulige ferdigheter. I sesongpausen (i løpet av uke 15 og 16 for å være nøyaktig, ukenummeret endrer seg på mandag rett etter økonomioppdateringen) kan du forfremme juniorspillerne til førstelaget eller sparke dem. På denne måten blir det ledige plasser for nye juniorspillere som må være i klubben i minst én sesong. Det er selvsagt mulig å beholde dem i klubben i enda en sesong. For å få best mulig utbytte av juniorlaget ditt er det viktig å ha en god plan for treningen og en god trener, noe vi forklarer bedre under:


9.00.-Maks. alder for juniorspillere: Juniorspillere kan hentes til laget når de er 15 eller 16 år, men de kan bare være der til de er 19. Hvis du ikke forfremmer dem før dette vil de selv spørre om det og bli direkte forfremmet til førstelaget. Du vil bli spurt om å gi dem et nummer så de kan starte å trene. Hvis du vil forfremme han til førstelaget før dette må han ha vært i juniorlaget i minst én sesong. Minimumsalder for å bli forfremmet til førstelaget er dermed 16 og maksimum er 19. Det betyr at den sesongen som spilleren fyller 19 kan han fortsatt være i juniorlaget. Husk at å hente opp til juniorlaget betyr at han will være i juniorlaget ditt, men å forfremme han vil endre kontrakten hans fra en juniorkontrakt til en profesjonell kontrakt. Det betyr at han vil bli en profesjonell spiller og tilhøre førstelaget ditt.

9.01.-Informasjon om juniorene dine: Her tar du deg av juniorene dine. Du får opp en oversikt over de viktigste ferdighetene og egenskapene til hver av dem. Du kan bare forfremme eller sparke juniorene i sesongpausen. Hvis du klikker på navnet til en junior, vil du få opp mer detaljert informasjon på den personlige siden hans. Det er viktig å påpeke at hver juniorspiller har en fast lønn i begynnelsen, og en verdi på 0 av 1000. Etter den første treningen vil verdien bli oppdatert. Mer informasjon om spillernes verdier finner du i kapittelet om spillere i den offisielle brukerveiledningen.

9.02.-Juniortrenere: Den beste måten å forbedre juniorspillerne dine på er å ansette best mulig(e) juniortrener(e). Du kan maksimalt ha 5 juniortrenere. Lag et treningsopplegg som er tilpasset førstelagets utvikling. Det er enkelt å ansette en toppnivåtrener med kapasitet til bare 1 spiller, men det blir mye dyrere dersom den samme treneren skal trene flere spillere om gangen, helt opp til 5 spillere. Du kan når som helst sparke eller ansette juniortrenere, men husk på at det ikke er mulig å ansette 2 trenere med samme trenernivå. Dersom du ønsker flere juniortrenere må disse ha forskjellig trenernivå.

9.03.-Ansettelsesforhold for den nye juniortreneren: En juniortrener vil bare beholde sitt trenernivå og sin kapasitet i 48 uker, dvs. 3 sesonger. Når kontrakten hans utløper kan du reforhandle den, noe som koster deg mindre enn å ansette en ny. Hvis du ikke har nok penger eller du ikke vil fornye kontrakten, vil han miste et nivå både i trenerferdighet og kapasitet. Hvis en juniortrene har kapasitet til bare 1 juniorspiller og du ikke blir enig med han om en ny kontrakt, vil han forlate klubben. Du blir informert om dette i god tid dersom så er tilfelle. Du kan se når treneren kontrakt utløper på trenerens side.
Trenerens kontrakt varer altså i 48 uker, og fra uke 40 kan du forhandle med han om en forlengelse av kontrakten. Hvis du ikke skulle bli enig med treneren vil han miste 2 trenernivåer, og hvis han da når Begynner lav får han tillatelse til å forlate klubben. I motsatt fall blir kontrakten automatisk fornyet for 3 sesonger, og for dette betaler du 50% av markedsprisen på en ny trener. Hvis du ikke vil han treneren mer kan du sparke ham. Se kapittelet Forhandlinger for mer informasjon om emnet.

9.04.-Juniortrening: Når du har på plass de 5 juniorspillerne dine og treneren/trenerne dine, må du sette opp den ukentlige treningen. Juniorspillerne dine trener nemlig én gang i uka; på fredager. Treningen fungerer på samme måte som for seniorene, bortsett fra at de mottar noen få prosent mer trening hver gang. På førstelaget får de ikke disse ekstra prosentene, så vurdér om du skal beholde en spiller i juniorlaget en ekstra sesong. Dette valget er selvsagt helt og holdent ditt eget.

9.05.-Antall gjennomførte treninger: Her kan du se juniorspillernes forbedringer i en bestemt ferdighet. Når en juniorspiller øker i ferdighet nullstilles telleren som viser antall treninger siden forrige synlige forbedring. På denne måten kan du selv estimere tiden som trengs til han får neste ferdighetsøkning.

9.06.-Treningsresultater: På denne siden har du tilgang til en logg so viser alle opp- og nedganger i ferdigheter og verdiendringer på juniorspillerne dine. Uke etter uke, sesong etter sesong. På denne måten kan du følge utviklingen etter hvert som tiden går.


 Lag: 16.464 · Pålogget: 6
Velg språket ditt →
Du er i US-NO 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighet - 0.041 - Juridiske spørsmål