· Start → Offisiell brukerveiledning ; Hjelp ;

Offisiell brukerveiledning ProFurgol.com
.: Full versjon :.
- Introduksjon - Kamper - Beskjeder
- VIP - Treningskamper - Opprykk / nedrykk
- Profurgol-kalender - Stadion - PRO-mail
- Klubbinformasjon - Cup - Historikk bøter
- Spillere - Overganger - Mine innstillinger
- Klubbkontor - ProFurgol live - Logg ut
- Økonomi - Hall of Fame - Sesongavslutning
- Trening - Nyheter - Forhandlinger
- Juniorer - ProFurgol Forum - Flytte
- Landslag - Test av kunnskapene dine i ProFurgol.comForhandlinger

26.- Forhandlinger: Bare kontraktene til førstelagstreneren og juniortreneren din må reforhandles. Hver 3. sesong må du reforhandle med trenerne dine (prisforhandling og lengde på kontrakten). Hvis du bestemmer deg for å bytte trener før kontrakten utløper, begynner den nye treneren med en ny kontrakt på 3 sesonger. Når treneren din er ferdig med to sesonger av kontraktstiden vil du få beskjed om dette med en intern nyhet slik at du kan forberede deg på hva du vil gjøre. 8 uker før kontrakten går ut kan du starte forhandlingene med treneren. I punktene under forklarer vi alt som skjer i forbindelse med forhandlingene med trenerne dine.


26.00.-Lønnsbonus: Når du fornyer trenerens kontrakt vil lønnen hans reduseres med 10% hvis du bli enig med agenten hans. Dette er en gest til klubben for tilliten klubben har til ham. Den andre gangen kontrakten hans fornyes vil du bli belønnet med 20% lønnsreduksjon. 20% er den største reduksjonen du kan oppnå, så hvis du fornyer en tredje gang vil du også få en reduksjon på 20% i lønnen til treneren. Du kan fornye trenerens kontrakt så mange ganger du vil.

26.01.-Ansettelsesforhold for den nye treneren: Førstelagstreneren har en kontrakt som bare varer i 48 uker, dvs. i 3 sesonger. Når kontrakten utløper kan du reforhandle denne, noe som vil koste deg mindre enn den første kontrakten. Hvis du ikke har penger til reforhandlingen eller ikke vil reforhandle, vil trenernivået hans synke med ikke mindre enn 2 nivåer (F.eks. fra Brukbar høy til Brukbar lav). Kontraktens hans vil bli automatisk fornyet, men du vil bare betale 50% av hva du ville betalt for en ny trener. Hvis treneren har et nivå lavere enn Begynner lav vil han forlate klubben umiddelbart. Styret vil da ansette en ny trener (ingen lav kan spille kamper uten en førstelagstrener). Før dette skjer, og bare hvis treneren har tillit fra styret, har du mulighet til å forhandle om en kontrakt. Du får informasjon om dette i tide når kontrakten hans utløper. Du kan se når treneren kontrakt utløper på trenerens informasjonsside.
Trenerens kontrakt varer altså i 48 uker, og fra uke 40 kan du forhandle med han om en forlengelse av kontrakten. Hvis du ikke skulle bli enig med treneren vil han miste 2 trenernivåer, og hvis han da når Begynner lav får han tillatelse til å forlate klubben. I motsatt fall blir kontrakten automatisk fornyet for 3 sesonger, og for dette betaler du 50% av markedsprisen på en ny trener. Hvis du ikke vil han treneren mer kan du sparke ham. Se kapittelet Forhandlinger for mer informasjon om emnet.

26.02.-Ansettelsesforhold for den nye juniortreneren: En juniortrener vil bare beholde sitt trenernivå og sin kapasitet i 48 uker, dvs. 3 sesonger. Når kontrakten hans utløper kan du reforhandle den, noe som koster deg mindre enn å ansette en ny. Hvis du ikke har nok penger eller du ikke vil fornye kontrakten, vil han miste et nivå både i trenerferdighet og kapasitet. Hvis en juniortrene har kapasitet til bare 1 juniorspiller og du ikke blir enig med han om en ny kontrakt, vil han forlate klubben. Du blir informert om dette i god tid dersom så er tilfelle. Du kan se når treneren kontrakt utløper på trenerens side.
Dette er en påminnelse om at kontraktene til juniortrenerne dine varer i 48 uker (3 sesonger). Hvis du vil forlenge en slik kontrakt kan du gjøre dette fra uke 40. Hvis du ikke kommer til enighet med treneren, medfører dette at han ikke kan trene så mange spillere lenger og han mister trenerferdighet. Kontrakten blir automatisk fornyet med 3 sesonger til, noe du betaler minimum 50% av markedsprisen for. Hvis du ikke vil beholde treneren videre kan du sparke han for perioden er over. Hvis noen av nivåene faller ned på 0 vil han få tillatelse fra styret til å forlate klubben. Når du forhandler med juniortreneren har du en deadline på 8 uker før du må ha kommet til enighet med ham.

26.03.-Faktorer å tenke på under forhandlingene med treneren din: Negotiations are an exercise of expertise and shrewdness to the manager that submits an offer that the coach can not refuse but also leaving the team benefited economically by the renewal of the coach. This means that if your coach accepts an offer you will never know if he had accepted an offer slightly lower or whether the offer was perfect. It's important to take into account that you to have a maximum of 8 offers and if you waste them maybe you have to offer much more than what your employee would really accept for fear of losing your current coach. Before you start the negotiations you have to take into account all the factors that can positively or negatively influence the final decision of your coach and his representative. These are the factors: The number of offers can cause your coach to be more demanding as he sees that the end of the period draws near, confidence of your board of directors in the coach helps that the coach is more tolerant, the minimum offer you can do begins at 50% of what his signing cost you, the level of the coach will also be a factor that can make him more demanding in the final price of its renewal and finally the circumstances of your team can cause your coach to be more demanding or more tolerant depending on the merits achieved in seasons by your team (championships, great results, and so on). As a final point we want to remember that the price depends on all these unique and individual values for each team which makes that the final price of each renewal doesn’t have anything to do with a team and another.

26.04.-Autoforny: Hvis du velger 'Autoforny', gir du et høyere bud enn hva treneren ville ha akseptert under de nåværende betingelser og når alle bud er tatt i betraktning. Det betyr at dette er et interessert valg hvis du ikke ønsker å forhandle med treneren og du bare ønsker å forlenge kontrakten hans, eller hvis det er ditt siste bud og du ikke ønsker å ta noen sjanser. En automatisk fornyelse vil alltid være lavere enn rekrutteringslønnen og høyere enn 50% av hva han vil koste, samt en bonus som alltid vil være høyere enn hva han faktisk ville ha akseptert. Men siden det er trenerens agent som setter prisen ved en automatisk fornyelse så vil klubben måtte betale litt mer enn nødvendig. Til gjengjeld vil han fornye kontrakten med det samme, slik at den løper i 3 sesonger for den datoen hvor deadlinen utløper og ikke fra den dagen da kontrakten avtales. Hvis du fornyer kontrakten hans mens han fortsatt han 7 uker igjen av den gamle kontrakten, vil den nye kontrakten begynne å løpe fra den dagen hvor den gamle ville ha utløpt.


 Lag: 16.464 · Pålogget: 4
Velg språket ditt →
Du er i US-NO 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighet - 0.042 - Juridiske spørsmål