· Start → Offisiell brukerveiledning ; Hjelp ;

Offisiell brukerveiledning ProFurgol.com
.: Full versjon :.
- Introduksjon - Kamper - Beskjeder
- VIP - Treningskamper - Opprykk / nedrykk
- Profurgol-kalender - Stadion - PRO-mail
- Klubbinformasjon - Cup - Historikk bøter
- Spillere - Overganger - Mine innstillinger
- Klubbkontor - ProFurgol live - Logg ut
- Økonomi - Hall of Fame - Sesongavslutning
- Trening - Nyheter - Forhandlinger
- Juniorer - ProFurgol Forum - Flytte
- Landslag - Test av kunnskapene dine i ProFurgol.comLandslag

28.- Landslag: I sesong 5 i ProFurgol.com vil landslag bli introdusert. Dette er en flott utfordring fordi mange managere vil at nettopp deres spillere skal spille på landslaget til deres hjemland. Bare noen få vil imidlertid klare seg gjennom utvelgelsen. Vi understreker at hvert land vil ha 3 forskjellige landslag: A-landslag (ingen aldersbegrensning og ingen juniorer kan benyttes), U-21 (ingen juniorer, bare spillere som er 21 eller yngre kan velges) og U-18 (bare juniorer opp til 18 år kan velges). Hvert lang vil kontrolleres av landslagstreneren og hans assistent. Treneren og assistenten til et landslag må ikke ha samme nasjonalitet som landet de vil lede, f.eks. kan en tysk manager kontrollere det belgiske landslaget om han blir valgt av de belgiske brukerne. Etter valget vil treneren lede landslaget i 2 sesonger, dvs. at han vil ha 8 måneder på å gjennomføre en passende sportslig plan. Bare et nytt land kan ha valg ved slutten av den første sesongen. Under disse valgene må brukerene stemme på managerne de vil ha som sine landslagstrenene. Vi legger også til at i den første landslagssesongen vil landslagene bare spille treningskamper og ingen offisielle kamper.


28.01.-Valg: Valgene varer i 2 uker, og de foregår i hvert land annenhver sesong. Prosessen begynner i nest siste uke av den foregående sesongen, i sesongavslutningen, hvor det er en periode på 7 dager hvor kandidatene godkjennes. Når denne perioden er ferdig, i siste uke av sesongen, presenteres kandidatene og det vil være mulig å avgi stemme på en av dem. På den nye sesongens første dag vil kandidaten som har vunnet valget bli ansatt i henhold til kriteriene som beskrives senere. I perioden for nomineringer er det ikke tillatt for en kandidat å starte diskusjoner om valget på forumet til det landet kandidaten stiller til valg. Når avstemningene starter vil moderatorene opprette tråder på forumet for å diskutere kandidatene og valget. Kandidatene vil da også få mulighet til å presentere seg og sitt syn på forumet. Fornærmelser eller falske anklager fra en kandidat til en annen, kan medføre at administratoren (GES) i dette landet fjerner denne kandidaten fra valget. Derfor foreslår vi at man diskuterer med moderatorene og presenterer kandidaturet uten å forulempe de andre kandidatene. GES og MOD i hvert land vil sørge for at fair play-verdiene respekteres, og enhver som bryter med disse verdiene må ta konsekvensene av dette. For øvrig er det helt forbudt å bruke PRO-mail til å fremme sitt eget kandidatur eller å spamme andre brukere med henvendelser. Straffen for dette er at kandidaturet fjernes fra valget dersom vi har bevis for denne spammingen.

28.01.1-Kandidatur: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

 · Alle kandidater MÅ bestå av en manager og en assistent. Bare manageren kan fylle inn ID og lage valgtalen. Assistenten må akseptere kandidaturet før det blir offisielt. Manageren kan bestemme hvor mye assistenten skal være med og bestemme. Hvis manageren bestemmer at assistenten kan hjelpe til innenfor alle deler av jobben, betyr dette at assistenten kan gjøre nesten alt bortsett fra de tingene som er ment bare for manageren.
 · Alle brukere har mulighet til å stille som kandidat for et landslag, både som landslagstrener og som assistent. Brukerens eget lag trenger ikke å ha samme nasjonalitet som det landslaget han/hun ønsker å representere.
 · Alle brukere som ønsker å bli landslagstrener eller -assistent må huske på at de bare kan stille med ett kandidatur, uansett hvilket land. Før selve valget starter er det mulig å trekke kandidaturet, og både treneren og assistenten kan da delta i hvilket som helst annet landslagstrenervalg. Landslagstreneren kan i et slikt tilfelle også velge en annen assistent enn den opprinnelige.
 · Bare landslagstreneren kan slette et kandidatur før avstemningen starter, ikke assistenten. Du kan stille som kandidat for det samme landslaget eller et annet landslag om du ønsker dette. Det samme gjelder når avstemningen allerede har startet; bare landslagstreneren kan trekke kandidaturet, men i dette tilfellet vil det ikke være mulig å stille til valg et annet sted fordi det ikke aksepteres flere kandidater etter at avstemningen har startet.

28.08.2-Avstemning: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

 · Du kan bare stemme på kandidater i ditt eget land (1 stemme for hver av de tre landslagene). Du kan ikke stemme på kandidater til landslag i andre land.
 · For å kunne stemme må du gå til informasjonssiden til landet ditt. Der vil du se lenkene til de 3 landslagene til landet ditt. Når du klikker på en av disse lenkene vil du se en ny lenke for å se kandidatene. Her kan du enten legge til deg selv som kandidat eller du kan de en oversikt over andre kandidater. Hvis du velger å se oversikten, vil du se informasjon om kandidatene og deres utvalgte assistenten, og du vil også finne kandidatens tale. For å se talen må du klikke på lenken til talen. Så snart du har bestemt deg kan du stemme på kandidaten du har valgt ved å klikke på knappen "Stem". HUSK: Du kan bare stemme i uke 16!

28.08.3-Vinner: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

 · På den første dagen av sesongen, rett etter valgperioden, vil kandidaten som har vunnet valget bli offisielt utnevnt og i én uke vil listen over alle kandidatene være tilgjengelig slik at man kan se stemmefordelingen. Fra dette tidspunktet vil landslagstreneren og assistenten ta kontrollen over landslaget. Spillerne som tidligere har vært tatt ut vil bli fjernet for å forsikre at det nye trenerteamet kan begynne med blanke ark og uten noen hindringer.
 · Hver landslagstrener har mulighet til å kalle inn 2 spillere pr. uke (selv når det ikke er blitt tilbudt noen). I den første uka kan han kalle inn 16 spillere slik at han kan danne sin første landslagstropp uten begrensningene på 2 spillere pr. uke.
 · Vinneren av valget er den kandidaten som får flest stemmer. I tilfelle uavgjort gjelder noen spesielle regler. Disse er: 1. Hvis kandidaten har samme nasjonalitet som landet han er kandidat i, vil han bli valgt. 2. Kandidaten som har spilt ProFurgol.com lengst vil vinne. 3. Loddtrekning vil avgjøre hvem av kandidatene som vinner valget.


28.02.-Landslag - Krav: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

28.02.1-ABS: Bare spillere som ikke er juniorer kan kalles inn, og utover dette er det ingen aldersgrenser.
28.02.2-U21: Bare spillere som ikke er juniorer og som ikke har passert 21 år kan kalles inn.
28.02.3-U18: Bare juniorer opp til og med 18 år kan kalles inn.


28.03.-Spillere tilbudt: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

28.03.1-Regler: I tillegg til å tilfredsstille kravene for hvert landslag, må det tas hensyn til flere begrensninger når det gjelder å tilby spillere, fordeler og ulemper ved å ha landslagsspillere, og annen relevant informasjon.

 · Du kan bare sende spillerdata på én spiller pr. uke og pr. landslag. Hvis du vil sende data på en ny spiller må du vente en uke for å kunne gjøre dette. Dette gjelder ikke dersom landslaget har for få tilgjengelige spillere og/eller dersom det er den første uken til landslagstreneren.
 · Det kan bare velges 5 spillere fra samme lag til hvert landslag.
 · Du kan bare tilby din egen klubbs spillere til landslaget. Bare eieren har mulighet til å oversende dataene på en spiller for å få han evaluert av landslagstreneren.


28.04.-Landslagstrener - Assistent: Etter å ha vunnet valget vil landslagstreneren og hans assistent være ansvarlige for landslaget sitt i 2 sesonger. Etter denne perioden kan de bli gjenvalgt, men de han også bli sparket av administrasjonen pga. misbruk av sin stilling!

28.04.1-Regler: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

 · Det kan bare velges 5 spillere fra samme lag til hvert landslag.
 · Hver landslagstrener har mulighet til å kalle inn 2 spillere pr. uke (selv når det ikke er blitt tilbudt noen). I den første uka kan han kalle inn 16 spillere slik at han kan danne sin første landslagstropp uten begrensningene på 2 spillere pr. uke.
 · En spiller må være i landslagstroppen i minst 7 dager før landslagstreneren kan fjerne han. Hvis han velger å gjøre dette, vil spilleren forbli i en liste over spillere som er fjernet fra landslagstroppen for å kunne følge utviklingen hans og ta han ut igjen på et senere tidspunkt.

28.04.2-Innstillinger: I det neste avsnittet skal vi forklare denne delen mer detaljert, beskrive dens begrensninger og informasjon å huske på og forsøke å løse alle uklarheter som kan oppstå.

 · De kan se ferdighetene til alle spillere som er uttatt eller tilbudt av spillernes eiere. Dette verktøyet er gitt til trenerteamet under forutsetning at det benyttes fornuftig og er under kontroll av administrasjonen. Verktøyet må aldri benyttes for å spionere på andre lag, det er enkelt å oppdage et slikt misbruk siden det bare er eierne selv som kan tilby spillerne sine. Hvis en spiller tas ut direkte, vil eieren få beskjed om dette. Vi stoler på fellesskapets hjelp til å sørge for at alt går riktig for seg og for å sikre at vi kan reagere så snart som mulig dersom noen misbruker verktøyet.
 · De vil verken se antall treninger på spillerne eller hva spillerne trenes i. Men ferdighetene er ikke statiske og om de skjer synlige endringer i noen av ferdighetene så vil de kunne se dette. De vil ikke få beskjed om det på samme måte som man gjør i klubben, dette er eventuelt en oppfølging som landslagstreneren og assistentene må gjøre med de utvalgte spillerne sine.
 · Alle landslag har funksjonalitetene til VIP-lag (pressemeldinger, gjestebok, logo etc.). Landslagstreneren og assistenten hans kan derfor bruke de fleste VIP-verktøyene for landslagene sine. VIP-funksjonene vil ikke være tilgjengelige for deres egne klubber.
 · Landslagstreneren har 3 forskjellige lister som inneholder nominerte spillere og 1 som inneholder uttatte spillere. Du vil ha tilgang til disse spillernes ferdigheter, men ikke til treningsdetaljene eller til spillernes beste kamp (denne muligheten er bare tilgjengelig for VIP-brukere). De 3 listene er én med spillere som er tilbudt av andre managere, èn med spillere som er under over oppfølging, og den siste er med spillere som tidligere har vært uttatt på landslaget.
 · Det er mulig å velge en minimumsverdi på spillerne som tilbys, avhengig av posisjonen på banen. Å sette denne minimumsverdien til 999 poeng vil bety at ingen spillere lenger kan tilbys, uavhengig av deres posisjon på banen.
 · Landslagstreneren har mulighet til å velge det offisielle stadionet til landslaget sitt. Å endre stadionet vil ikke påvirke en pågående kamp, men fra den neste kampen som berammes. Endringen må gjøres før berammingen/aksepteringen av en treningskamp.


28.05.-Spillere: I tillegg til å tilfredsstille kravene for hvert landslag, må det tas hensyn til flere begrensninger når det gjelder å tilby spillere, fordeler og ulemper ved å ha landslagsspillere, og annen relevant informasjon.

28.05.1-Kamper: Bare spillere som spilte i siste landskamp har krav på økonomisk kompensasjon som klubbene deres vil motta etter hver kamp. I tillegg vil spillerne få erfaring fra kampene basert på type kamp og hvilket landslag. Siden alt her i verden har fordeler og ulemper, vil ikke formen påvirkes like mye av en landskamp som en klubbkamp (den påvirkes positivt og negativt avhengig av hvordan spilleren brukes i kamper og treninger. Det anbefales å studere delen om form i Spiller-kapittelet, husk at alle spillere dreier mot middels form), men landskamper vil ikke innvirke på skadeberegningen pga. tretthet i laget.
28.05.2-Skader: Som i alle andre kamper kan de utvalgte spillerne pådra seg alvorlige eller lettere skader. Hvis dette skjer i en landskamp vil eierens klubb få en økonomisk kompensasjon på 100% av lønnen i skadeperioden. Det betyr at dersom spilleren tjener 7.000€ i uka og han er skadet i 14 dager, vil klubben få en kompensasjon på 14.000€. Kompensasjonen betales ut rett etter kampen han blir skadet i, og det er klubbens eget ansvar å få spilleren frisk igjen etter at kompensasjonen er utbetalt.
28.03.3-Laguttak/Fjern: Spillerne vil ikke oppleve noen positive eller negative endringer når de blir tatt ut eller fjernet fra et landslag. Det vil vises på deres spillerside at de har blitt innkalt til landslaget ved at de får et flagg og en lenke til det relevante landslaget. Dessuten vil det være en statistikk over landslagskarriéren på spillersiden deres, og det vil vises i deres historikk at de har blitt uttatt til landslaget.
28.05.4-Endring av nasjonalitet: Et lag kan nasjonalisere spillerne sine dersom de oppfyller noen minimumskrav, som minimumstid i klubben. Du betaler et engangsbeløp for nasjonaliseringen, størrelsen på dette beløpet er avhengig av spillerens lønn. Forst og fremst må spilleren ALDRI ha vært uttatt til noen av landslagene til sitt opprinnelige land. En spiller som har blitt uttatt til et landslag kan aldri nasjonaliseres til et annet land. Han trenger ikke å ha spilt kamp; bare å ha blitt tatt ut i troppen medfører at han ikke kan endre statsborgerskap.


 Lag: 16.464 · Pålogget: 3
Velg språket ditt →
Du er i US-NO 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighet - 0.039 - Juridiske spørsmål